JOŠ JEDNA NAGRADA ZA MONODRAMU “ZORAN RADMILOVIĆ” Štampa


Na internacionalnom festivalu monodrame u Bitolju (Makedonija) u konkurenciji glumaca iz: Engleske, Rumunije, Izraela, Makedonije, Rusije, Turske, Hrvatske, Bugarske i Ukraine, Za monodramu “Zoran Radmilović”, Ivan tomašević je dobio nagradu publike za najbolju monodramu.    
.